TOPSOLAR PV AL 1500V

Cable d'alumini PV.


El cable solar d'alumini TOPSOLAR PV AL 1500V és òptim per tot tipus d'instal·lacions fotovoltàiques subterrànies i a l'aire lliure. És un cable especialment indicat per connexions entre panells i inversors fotovoltaics en instal·lacions de granges solars i sostres de gran superfície. Especialment dissenyat per a la conexió entre les caixes i els inversors.

Característiques del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ  1,5/1,5kV  ·  ( 1,8) kV DC

Norma de referència

Dissenyat d’acord amb els estàndars dels cables 1500 DC.

Certificacions

CE

AENOR

RoHS

Característiques tèrmiques

Temp. màxima del conductor: 90ºC.

Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC  (màxim 5 s)

Temp. mínima de servei:-40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Baixa emissió d’halògens. Clor < 15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mig.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs Ultravioletes

Resistència als raigs ultravioleta: UNE 211605 i NF-C 32-323

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lacions

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Disseny del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Conductor

Alumini, classe 2 segons EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE)

Coberta

PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.


 • BAIXA TENSIÓ 1,5/1,5kV · (1,8) kV DC

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • EN 60228 / IEC 60228

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Cable Specifications


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 1,5/1,5kV · (1,8) kV DC

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Other properties


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Certificats

 • AENOR

 • CE

 • RoHS

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Embalatge

 • Aquests cables es sumministren en reels de 100 m. bidons o bobines (veure taula)

Norma de referència

 • EN 60228 / IEC 60228

Technology


 • 1. Conductor
  • Alumini, classe 2 segons EN 60228 / IEC 60228.

 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.

Other cables with similar properties


TECHNICAL & SALES SUPPORT

If you have any questions, please contact us. We’ll do our best to help.  Your message has been sent. Thank you

  To download the cable datasheet, please complete the form below


   Your message has been sent. Thank you